Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z :
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach realizacji zadań statutowych określonych przepisami prawa, przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.
Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z siedzibą: ul. Lipowa 18, 58-535 Miłków
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie na adres Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych na podstawie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostki.
4. Dane mogą być udostępniane w oparciu o udzielone zgody w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 2017 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji w zakresie działania archiwów zakładowych, na czas realizacji usługi związanej z realizacją celów ustawowych.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Podanie informacji jest wymogiem ustawowym.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.