Pzetarg na pellet z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty w wyznaczonym  terminie zostaje unieważniony


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Junior”  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021.1129) – dalej p.z.p. na „dostawę” pn. „Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”w Miłkowie spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus/A1

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cef7f841-8a10-4d8e-9982-bf39e8669e7b


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2022r., dotyczącego niwelowania obostrzeń związanych z Covid-19 Dyrektor DPS „Junior” informuje, że od dnia 01.04.2022r. przywrócony zostaje tryb funkcjonowania Domu sprzed okresu wystąpienia stanu epidemiiDyrekcja Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie uprzejmie informuje, że aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami dla dzieci, młodzieży oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie