Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

——————————————————————————————————————————————-

Od dnia 01 czerwca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców

W związku ze stabilną sytuacją dotyczącą zachorowania na COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR ”informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców. Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 75 7610 227 wew. 15. Dbając o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców wizyty będą się odbywać poza pawilonami mieszkalnymi w przyległym do placówki parku. Podczas spotkania obowiązywał będzie reżim sanitarny. Każda osoba wchodząca na teren Domu zobowiązana będzie do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, posiadania rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcji rąk.

————————————————————————————————————————————

Zawiadomienie o wyborze oferty

!!! Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do składnia ofert na: remont łazienek 5 i 6 !!!

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego https://www.dpsjunior.pl w zakładce przetargi