Data ogłoszenia 09-07-2020 r. do wyczerpania wolnych miejsc

Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie

Zatrudni na stanowisko:

– OPIEKUNKA / OPIEKUN – 4 osoby

– POKOJOWA – 2 osoby

Oferowana pracę na stabilnych warunkach zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

– pewna praca

– bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Pośród zalet jakimi wyróżnia się praca opiekuna osób niepełnosprawnych z pewnością jest możliwość czerpania sił z wciąż radosnych podopiecznych, którzy nie rzadko wnoszą do naszego życia nową jakość. Niewątpliwie od osób niepełnosprawnych można się wiele nauczyć, a zwłaszcza pokory wobec losu. Do zalet zaliczyć można również satysfakcję jaka daje ta praca, kiedy czujemy się potrzebni i pomocni, kiedy widzimy zadowalające efekty swej pracy w uśmiechniętej twarzy schorowanej osoby, której pomogliśmy się umyć, zjeść. Każdy opiekun osoby niepełnosprawnej czerpie innego typu korzyści z pracy, jedni cenią sobie to, że komuś pomogą, są komuś potrzebni inni cieszą się, że podopieczni są z nich zadowoleni i doceniają trud włożony w pielęgnację.

Potrzeba samorealizacji jest naturalna dla każdego z nas. Każdy znajduje inne powołanie do pracy zawodowej, pośród wielu osób szukających swego miejsca na Ziemi znajdują się osoby doskonale czujące się w niesieniu pomocy i posłudze innym. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi nie musi być przykrym obowiązkiem a wręcz przeciwnie może być sposobem na życie który dodaje nam energii do życia, wyzwala optymizm i radość z tego co mamy, a najczęściej z tego iż jesteśmy zdrowi, silni i możemy pracować, pomagając tym którzy już nie są samodzielni.

W sprawie pracy proszę o kontakt:
tel. 798 578 389
tel. 602 761 780
e-mail: praca@dpsjunior.pl

—————————————————————–

 

Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie istnieje od 1 stycznia 1967 roku, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Jeleniogórski.

Dom Pomocy Społecznej „Junior” Decyzją Wojewody Dolnośląskiego uzyskał stały wpis do wojewódzkiego rejestru domów. Dom przeznaczony jest:

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni) – 66 miejsc
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc

Mieszkańcy Domu to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowia, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.

W Domu przebywa 102 mieszkańców (najmłodszy ma 11 lat a najstarszy 57 lat).

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę (mieszkanie i wyżywienie) przez cały rok oraz umożliwia zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rehabilitacyjnych, społecznych, religijnych i edukacyjnych. Mieszkańcy mają zapewnione cztery posiłki dziennie, w tym dietetyczne w zależności od schorzenia oraz zaleceń lekarzy.

W Domu zatrudnionych jest 70 osób na pełnych etatach oraz dwie osoby (pielęgniarki)w niepełnym wymiarze czasu pracy.Dom korzysta również z pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach EFS na staże oraz przygotowanie zawodowe. Ponad to w Domu usługi świadczą pielęgniarki w ramach NZOZ .

Dom zatrudnia między innymi opiekunów, pokojowe, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, psychologa, dietetyka.

Dom przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokoje urządza się w miarę możliwości zgodnie z sugestiami mieszkańca. Łazienki i pomieszczenia sanitarne wyposażono w niezbędne uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

Mieszkańcy domu uczestniczą czynnie w szeregu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych a w zależności od swojego stopnia sprawności, czynnie uprawiają sport w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych “Liczyrzepa” działającej w DPS “Junior”.