Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie poszukuje pracowników – więcej szczegółów w zakładce Praca

Od dnia 11.11.2021r w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie odwiedziny podopiecznych odbywać się będą w przystosowanym do tego celu pokoju w Pawilonie przy wejściu.

Klucz do pokoju znajduje się u opiekuna grupy IV.