Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do składnia ofert

na:

Remont pomieszczeń w pawilonie nr 3 w DPS „JUNIOR” w Miłkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego https://www.dpsjunior.pl

Termin składania ofert           25.06.2021 r. do godz. 1100

Miejsce składania ofert          za pośrednictwem email: przetargi@dpsjunior.pl

                                               lub bezpośrednio na sekretariat

                                               Dom Pomocy Społecznej Junior

                                               Miłków 138

                                               58-535 Miłków                                             

Zatwierdzam, dnia 21.06.2021 r.

Ewa Piotrkowska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie

link: dokumenty przetargowe – Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_na_Remont_.zip


——————————————————————————————————————————————-

Od dnia 01 czerwca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców

W związku ze stabilną sytuacją dotyczącą zachorowania na COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR ”informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców. Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 75 7610 227 wew. 15. Dbając o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców wizyty będą się odbywać poza pawilonami mieszkalnymi w przyległym do placówki parku. Podczas spotkania obowiązywał będzie reżim sanitarny. Każda osoba wchodząca na teren Domu zobowiązana będzie do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, posiadania rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcji rąk.