Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargowym na zadanie:

„Remont pomieszczeń: łazienka, świetlica, korytarz i jadalnia Grupy 8 w Pawilonie III w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie”

1. Dane Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,

ul. Lipowa 18, 58-535 Miłków

tel. 75 761 02 27

www.dpsjunior.pl

Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Piotr Cenkier – Kierownik administracyjno-gospodarczy Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie

Telefon kontaktowy: 75 761 02 27 lub 798 578 389 w godz. 7:00 – 15:00

Adres e-mail: kierownik_adm@dpsjunior.pl

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia, wyłącznie drogą mailową na adres: kierownik_adm@dpsjunior.pl . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres e-mail.


Formularz Oferty

Warunki udziału oraz kryteria