——————————————————————————-

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na 2021/2022 Identyfikator postępowaniac1376389-6e35-4b6e-836d-62cf7a998924TrybPrzetarg nieograniczony Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2021/BZP 00048599/01

Adres strony WWW postępowania https://www.dpsjunior.pl Data publikacji w miniPortal 07.05.2021 12:58 Nazwa zamawiającego Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”Adres zamawiającego Miłków 138Miasto zamawiającego MiłkówWojewództwo zamawiającego dolnośląskie Telefon zamawiającego+48 757610227

Załączniki 001 SWZ.pdf [784.6 kB]002 Formularz Oferty.doc [43.0 kB]003 Część A – Jaja.doc [30.5 kB]004 Część B – Pieczywo i wyroby cukiernicze.doc [50.5 kB]005 Część C – Produkty mleczarskie.doc [50.0 kB]006 – Część D – Ryby mrożone, świeże, wędzone i przetwory rybne.doc [38.0 kB]007 Część E – Warzywa i owoce.doc [136.5 kB]008 Część F – Artykuły mięsne i wędliny.doc [112.5 kB]009 Część G – Artykuły spożywcze.doc [286.5 kB]010 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc [29.0 kB]011 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc [30.5 kB]012 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc [30.5 kB]013 Wzór umowy.doc [70.5 kB]014 Klauzula RODO.doc [35.5 kB]

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert
  2. Termin składania ofert 14.05.2021 11:00
  3. Termin otwarcia złożonych ofert 14.05.2021 12:00

UWAGA poniższe postępowanie zostało unieważnione:

Art.  255.  [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

—————————————————————————–

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na 2021/2022 r.

Identyfikator postępowania: d19419ba-c12b-40c0-bc66-85dde2424c4e

Tryb: Przetarg nieograniczony

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ZP/PN/01/2021

Adres strony WWW postępowania https://www.dpsjunior.pl

Data publikacji w miniPortal: 30.04.2021 13:52

Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Adres zamawiającego: Miłków 138

Miasto zamawiającego: Miłków

Województwo zamawiającego: dolnośląskie

Telefon zamawiającego: +48 757610227

Załączniki

001 SWZ.pdf [729.2 kB]

002 Formularz Oferty.doc [43.0 kB]

003 Część A – Jaja.doc [30.5 kB]

004 Część B – Pieczywo i wyroby cukiernicze.doc [50.5 kB]

005 Część C – Produkty mleczarskie.doc [50.0 kB]

006 – Część D – Ryby mrożone, świeże, wędzone i przetwory rybne.doc [38.0 kB]

007 Część E – Warzywa i owoce.doc [136.5 kB]

008 Część F – Artykuły mięsne i wędliny.doc [112.5 kB]

009 Część G – Artykuły spożywcze.doc [286.5 kB]

010 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc [29.0 kB]

011 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc [30.5 kB]

012 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc [30.5 kB]

013 Wzór umowy.doc [70.5 kB]

014 Klauzula RODO.doc [35.5 kB]

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert

Termin składania ofert: 10.05.2021 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 10.05.2021 12:00