Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Plan postępowań na rok 2021 Opublikowany aktualny

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Rodzaj zamówieniaPozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb/procedura zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaTermin wszczęcia postępowaniaOpcje
  Dostawy  1.2.1  DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DPS “JUNIOR” W MIŁKOWIE 2021/2022  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy  360 000,00 zł  II kwartał 2021