Mapa Dotacji: Zdjęcia i opisy internautów

Nazwa beneficjenta: POWIAT JELENIOGÓRSKI
Łączna wartość projektu: 4 025 824,25 zł – dofinansowanie z UE: 2 854 759,36 zł
Województwo: dolnośląskie – Powiat: jeleniogórski
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – perspektywa 2014 – 2020

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 3 budynków (nr 1, 3, 6/7), modernizację sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek nr 11) DPS JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i energia słoneczna). Zakres prac: Budynek nr 1 montaż nowych kotłów na biomasę na c.o. i c.w.u. montaż armatury energooszczędnej na potrzeby c.w.u. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B ocieplenie stropodachu docieplenie ścian zewnętrznych budynku A i łącznika Budynek nr 3 montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u. ocieplenie dachu budynku ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych i drewnianych ocieplenie tarasów wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej Budynek nr 6/7 montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u. ocieplenie dachu budynku ocieplenie ścian zewnętrznych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Sieć cieplna c.o. i c.w.u. Kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u., wraz z wymianą armatury Odłączenie budynku nr 17 od sieci ciepłej wody użytkowej Lokalna kotłownia: – Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną biomasą (zamiennie zrębki/pellet) o mocy 400 kW. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę technologii na biomasę. Przebudowa technologii kotłowni olejowej na paliwo stałe. Montaż systemów podawania paliwa i sterowania podawaniem paliwa. Przewody kominowe o wymaganej średnicy. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna. – Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 10,2 kWp, z układem magazynowania energii o mocy 4,5 kWh, zamontowane na budynku kotłowni lub obok kotłowni, automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja mocująca, instalacja odgromowa. – Instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 52,56 m2, wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dla budynków, zbiorniki buforowe c.o. i c.w.u., armatura, automatyka, konstrukcja wolnostojąca. Działania edukacyjne użytkowników docelowych.