Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”

ul. Lipowa 18

58-535 Miłków

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – do 15:00

telefon +48 75 761 02 27 wewnętrzne:

Sekretariat – wew. 11 / e-mail: sekretariat@dpsjunior.pl

Dyrektor – wew. 22 / e-mail: dyrektor@dpsjunior.pl

Księgowa – wew. 30 / e-mail: ksiegowosc@dpsjunior.pl

Kadry – wew. 17 / e-mail: kadry@dpsjunior.pl

Kierownik administracyjno gospodarczy – wew. 19 / e-mail: kierownik_adm@dpsjunior.pl

Kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego – wew. 21 / e-mail: kierownik_dto@dpsjunior.pl

Pracownik socjalny – wew. 15 / e-mail: socjalny@dpsjunior.pl

Psycholog – wew. 15

Magazynier – wew. 20

Gabinet pielęgniarek – wew. 31

Administrator danych – iod@dpsjunior.pl

TRS administrator – ose@dpsjunior.pl

Postępowania przetargowe – przetargi@dpsjunior.pl