W dniu 22 marca 2021 roku (tj. niedziela) przy kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie odbył się kiermasz wielkanocny zorganizowany przez Nasz Dom. Kiermasz na stałe zagościł już w tradycji DPS „Junior”. Organizowany jest od 5 lat.

Celem kiermaszu jest promowanie Domu wśród lokalnej społeczności oraz rozpowszechnianie twórczości osób niepełnosprawnych.

Przygotowania do wydarzenia rozpoczęliśmy już w styczniu tego roku. Na zajęciach z zakresu terapii zajęciowej, we współpracy z pracownikiem kulturalno- oświatowym powstały stroiki, pisanki, palmy i wiele innych dekoracji, związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. W tworzeniu asortymentu brali udział mieszkańcy wszystkich ośmiu grup Domu, dzięki czemu aktywnie przyczynili się do pozyskania środków finansowych ze sprzedaży dekoracji.

Podczas kiermaszu udało zebrać się kwotę 1100 złotych, która w całości zostanie przeznaczona na cele terapeutyczne.