W dniu 19 marca 2021 roku w Naszym Domu odbyły się warsztaty plastyczne poświęcone tematyce wiosennej. Zostały na nich wykonane Marzanny symbolizujące koniec zimy. Każdy z uczestników miał okazję zrobienia swojej własnej Marzanny. Prace mieszkańców zostały wyeksponowane na tablicach dekoracyjnych. Póki co, czekamy na przyjaźniejszą aurę, aby móc spalić je w ognisku. Ta starosłowiańska tradycja symbolizuje pożegnanie zimy, a rozpoczęcie wiosny.

Warsztaty miały na celu kształtowanie i doskonalenie u uczestników podstawowych procesów psychicznych (uwagi, koncentracji, wyobraźni, staranności, cierpliwości, itp.), podtrzymywanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie oraz rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji poprzez dostarczenie im poczucia radości i satysfakcji z wykonanego zadania.