Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie informuje, że do dnia 21.10.2021 r. do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta od firmy „Usługi Remontowo-Budowlane „BOLERO” Łukasz Lizoń na kwotę brutto 63937,97.

Umowę z w/w firmą zawarto w dniu 02.11.2021

Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do składnia ofert

na:

Remont łazienek w budynku Pawilon I w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego https://www.dpsjunior.pl

Termin składania ofert:           21.10.2021 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia: Od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce składania ofert:        kierownik_adm@dpsjunior.pl lub osobiście :

„OFERTA Remont łazienek w budynku Pawilon I”

  Dom Pomocy Społecznej Junior

ul. Lipowa 18

58-535 Miłków

tel. 75 761 02 27      

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia, wyłącznie drogą mailową na adres: kierownik_adm@dpsjunior.pl. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres e-mail.                                       

!!! – Dokumentacja !!!

————————————————————————————————–