Organizacja DPS

Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie istnieje od 1 stycznia 1967 roku, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Jeleniogórski.