DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas jeden gość oraz 0 użytkowników.

Galerie

26.jpg

Login Form

                                                                       Miłków, dnia 30.11.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Gaz Petrol Sp. Z o.o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie,

Cena oferty 3148,80 zł brutto za 1000 l
Termin realizacji dostawy 2 dni

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki 1%

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.  W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin realizacji otrzymała 20 pkt oraz w kryterium wysokość kary umownej otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta otrzymała  100 pkt. 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Nie unieważniono postępowania.