DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

52.jpg

Login Form

 

dodaj zdjecie


tytuł projektu: Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
nazwa beneficjenta: POWIAT JELENIOGÓRSKI
województwo: dolnośląskie
powiat: jeleniogórski
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
poddziałanie: 3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 3 240 899.85 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 230 445.28 zł
punktor projekt realizowany w latach 2014-2020
 
Opis projektu
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 3 budynków (nr 1, 3, 6/7), modernizację sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek nr 11) DPS JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i energia słoneczna). Zakres prac: Budynek nr 1: - montaż nowych kotłów na biomasę na c.o. i c.w.u. wraz modernizacją pomieszczenia kotłowni, - montaż armatury energooszczędnej na potrzeby c.w.u., - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B, - ocieplenie stropodachu, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku A i łącznika. Budynek nr 3: - montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u., - ocieplenie dachu budynku, - ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych i drewnianych,- ocieplenie tarasów, - wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek nr 6/7:- montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u.,- ocieplenie dachu budynku,- ocieplenie ścian zewnętrznych,- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Sieć cieplna c.o. i c.w.u.:Kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury. Odłączenie budynku nr 17 od sieci ciepłej wody użytkowej (zmiana sposobu przygotowania c.w.u. w obiekcie na indywidualne). Lokalna kotłownia:- Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną biomasą (pellet) o mocy 400 kW. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę technologii na biomasę. Przebudowa technologii kotłowni olejowej na paliwo stałe. Montaż systemów podawania paliwa i sterowania podawaniem paliwa. Komin DN 200 mm. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna.- Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 10,200 kWp, z układem magazynowania energii o mocy 24 kWh, zamontowane na budynku kotłowni i obok kotłowni, automatyka, instalacja elektryczna, kolektorów słon. Działania edu-eko.