DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

33.jpg

Login Form

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE do postępowania nr: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miłków 26.02.2018 r.

PYTANIE:

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?"

Odpowiedź:

Kotły na zrębki drzewne oraz pellet drzewny, mają być oznakowane Eco Label zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miłków 07.03.2018

PYTANIE:

W nawiązaniu do wymogów stawianym kotłom mającymi być głównym źródłem ciepła (kotłownia główna) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania kocioł o parametrach jak niżej:

L.p.

Opis wymagań

Parametry wymagane

1

Typ kotła

Kocioł na paliwo stałe

2

Typ paliwa

Pelet drzewny klasy ENplus-A1 lub zrębka sucha

3

Wymiennik

Trójciągowy płomienicowo płomieniówkowy leżący, nasadzony na palenisko

4

Znamionowa moc cieplna dla paliwa znormalizowanego M35

220 kW

5

Minimalna moc cieplna Qm„

60 kW

6

Sprawność kotła przy pełnym obciążeniu

92 % -spalanie peletu, 91,1 % zrębki potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

 

7

Średnioroczna sprawność kotła zgodnie z wytycznymi dyrektywy UE 2015/1189 tzw. „Ekoprojektu"

79 %

potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

8

Maksymalne ciśnienie robocze

do 3 bar

9

Klasa kotła wg EN 303-5

5

potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

10

Parametry emisji przy 13 % nadmiarze tlenu

CO nie więcej niż 42 mg/m3

NOx nie więcej niż 91 mg/m3

OCG nie więcej niż 7 mg/m3

Pył nie więcej niż 8 mg/m3

potwierdzone przez certyfikowaną jednostkę

badawczą np.: TUV

11

Certyfikacja

oznaczenie symbolem CE

12

Max temp. na zasilaniu

Do 100°C

13

Minimalna temp. na powrocie do kotła

65 °C

14

Ruszt

schodkowy ruszt ruchomy paleniska

15

Pojemność wodna kotła

. 750 l

16

Opory w kotle po stronie wodnej (różn. 20 K)

550 Pa

17

Odpopielanie komory spalania i wymiennika

Automatyczne

kontrola poziomu popiołu w popielniku z barierą fotoelektryczną na podczerwień

18

Rozpalanie

automatyczne rozpalanie dmuchawy elektrycznej

19

Palenisko

-    Palenisko wykonane z materiałów szamotowych

-    Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze prądu jonizacji

-    Recyrkulacja spalin

-    Wentylator spalin sterowany przetwornicą częstotliwości

-    Modulacja mocy 25-100%

-    Kocioł przygotowany pod rezerwowy palnik gazowy lub olejowy

-    Certyfikowane przeciwpożarowo urządzenie do wbudowania w kanał opadowy

20

Podajnik paliwa

Automatyczne podawanie paliwa z czujnikiem cofania ognia i termicznym zaworem gaśniczym, Podajnik spiralny z własnym napędem

21

Awaryjny układ chłodzenia kotła

Wymiennik zabezpieczony poprzez wewnętrzny układ chłodzenia awaryjnego

22

Gwarancja

gwarancja na kocioł - 2 lata

dodatkowa gwarancja na wymiennik kotła -

5lat

gwarancja na układy transportujące oraz automatykę - 3 lata

Odpowiedź:

Wskazany w pytaniu piec nie spełnia wymagań technicznych zapisanych w PFU

 

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuści do postępowania kolektor słoneczny o powierzchni apertury 4,712 m2 oraz o współczynniku strat nieliniowych ciepła a2 odniesionym do powierzchni apertury równym 0,025 W/(m2K2) ?

Odpowiedź:

Kolektor słoneczny nie spełnia wymagań technicznych zapisanych w PFU

 

W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------