LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka

Odsłon : 50853


Dom Pomocy Społecznej”Junior” w Miłkowie istnieje od 1 stycznia 1967 roku ,jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez powiat Jeleniogórski.

  Dom Pomocy Społecznej “Junior” Decyzją Wojewody Dolnośląskiego uzyskał stały wpis do wojewódzkiego rejestru domów .Dom przeznaczony jest:

 • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie(mężczyźni)– 66 miejsc

 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc

  Mieszkańcy Domu to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe , wodogłowia ,niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.

  W Domu przebywa 102 mieszkańców(najmłodszy ma 11 lat a najstarszy 57 lat) ,w tym skierowanych na tkzw. starych zasadach 86 osób i skierowanych na nowych zasadach 16 osób.

  Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę (mieszkanie i wyżywienie ) przez cały rok oraz umożliwia zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rehabilitacyjnych,społecznych,religijnych i edukacyjnych .Mieszkańcy mają zapewnione cztery posiłki dziennie ,w tym dietetyczne w zależności od schorzenia oraz zaleceń lekarzy.

  Koszt utrzymania mieszkańca w 2012 roku wynosi 2666,11 zł.

  W Domu zatrudnionych jest 70 osób na pełnych etatach oraz dwie osoby (pielęgniarki)w niepełnym wymiarze czasu pracy.Dom korzysta również z pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach EFS na staże oraz przygotowanie zawodowe. Ponad to w Domu usługi świadczą pielęgniarki w ramach NZOZ .

  Dom zatrudnia między innymi opiekunów, pokojowe, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, psychologa, dietetyka.

Dom przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokoje urządza się w miarę możliwości zgodnie z sugestiami mieszkańca. Łazienki i pomieszczenia sanitarne wyposażono w niezbędne uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

 

 

Mieszkańcy domu co roku uczestniczą czynnie w szeregu imprez kulturalnych ,rekreacyjnych i sportowych. Są to miedzy innymi następujące imprezy:

 • spotkania osób niepełnosprawnych organizowane przez KSON

 • Dzień Kobiet

 • Powitanie wiosny – topienie Marzanny

 • przygotowanie i obchody Świąt Wielkanocnych ,Święta Zmarłych i Świąt Bożego Narodzenia

 • przedstawienia teatralne w Domu

 • turnusy Rehabilitacyjne

 • obchody Dnia Dziecka – Cyrkland w Miłkowie

 • zabawa Andrzejkowa

 • Mikołajki

 • ogniska

 • wieczornice I dyskoteki (w tym z udziałem innych dps oraz dziewcząt z OHP

 • gry planszowe (warcaby ,chińczyk itp.)

 • uczestnictwo w obrzędach kościelnych

  Mieszkańcy Domu ,w zależności od swojego stopnia sprawności ,czynnie uprawiają sport w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych “Liczyrzepa” działającej w DPS “Junior”,są to następujące imprezy:

 • Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

 • Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej (skierowany do osób znacznie niesprawnych)

 • Turniej Piłki Nożnej OS

 • Dolnośląski Miting Lekkoatletyczny

 • Regaty Kajakowe OS

 • Letni lekkoatletyczny Obóz OS

 • olimpiada sprawnościowa

 • zajęcia na hali sportowej -1x w tygodniu

 • basen w Jeleniej Górze -1x w tygodniu

 • zajęcia na boisku przy dps ( bule, badmington, siatkówka, gimnastyka itp)

  W Domu znajdują się pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny gdzie wykonuje się następujące   ćwiczenia :

 • ćwiczenia manualne dłoni

 • masaż leczniczy

 • podstawowe zabiegi fizjoterapii

 • ćwiczenia w systemie ciężarkowo - bloczkowym (UGUL)

 • ćwiczenia pionizujące czynne i bierne , nauka chodzenia

 • inne indywidualne ćwiczenia usprawniające

 • wyciszenie i psychoterapia metodą Snoelezen w sali doświadczania świata

 

Mieszkańcy Domu stosownie do swoich potrzeb są zaopatrywani w środki pomocnicze (pieluchomajtki,cewniki) I sprzęt ortopedyczny (wózki, pionizatory, kule, obuwie ortopedyczne itp.). Kolejną formą terapii jest terapia zajęciowa organizowana w grupach wychowawczych, a mianowicie:

 • prace plastyczne (malowanie ,rysowanie, puzzle itp.)

 • udział w pracach porządkowych przy utrzymaniu terenu ( w miarę możliwości mieszkańca)

 • udział w utrzymaniu porządku w pomieszczeniach mieszkalnych

Powszechny udział mieszkańców w wymienionych formach terapii społecznej, rehabilitacji oraz imprezach okolicznościowych wpływa pozytywnie na stan psychofizyczny mieszkańców oraz stymuluje ich rozwój jak i aktywność.

W zakresie potrzeb inwestycyjnych niezbędne jest wykonanie prac związanych z ogrodzeniem terenu Domu, urządzenia terenów zielonych oraz dróg i placów .Również niezbędnym jest dokończenie termomodernizacji budynku przy pawilonie nr I oraz mieszkalno -rehabilitacyjnego.

 

Dom Pomocy Społecznej „ JUNIOR” w Miłkowie po raz trzeci jest organizatorem VI Dolnośląskiego Mityngu w Biegach Przełajowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Impreza odbędzie się 24 maja 2012 roku na Wiśniowej Polanie w Miłkowie pod Karpaczem.